اصالت تمامی محصولات سایت توسط ما تضمین میگردد اما از لحظه دریافت سفارش مشتری چهارده روز وقت دارد در صورت عدم استفاده از محصول و با ذکر دلیل عودت بدون کوچکترین مشکلی سفارش را عودت داده و وجه خود را بعد دریافت در محل فروشگاه ما طبق کد پیگیری پستی دریافت نماید

محصول اضافه شده برای مقایسه